Содержание №3 март 2024 г.

РЕФОРМА

Н. Толеев

Мемлекет басшысының тапсырмалары:

орындауды бақылаудың жаңа форматы

Архив ісі

Ж. Әжіғалиева

Ақтөбе облысының

мемлекеттік архивіне – 100 жыл!

Г. Бекішева

Төтенше жағдайлар кезінде

архив құжаттарын сақтау

жұмыстарын ұйымдастыру туралы.

Соңы

Қ. Жақсыбаевева

АҚазақ халқының XIX-ХХ ғасырлар барысындағы

демографиялық ахуалы.

Соңы

НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

Медиация туралы

Қазақстан Республикасының Заңы

(соңғы енгізілген өзгерістермен және

толықтырулармен)

Міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік

зейнетақы жарналарының және (немесе) өсімпұлдың

дербестендірілген есебін жүргізу қағидаларын

бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің

орынбасары – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау

министрінің бұйрығы

РЕФОРМА

Н. Толеев

Поручения главы государства:

новый формат контроля исполнения

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

А. Третьякова

Процедура медиации при рассмотрении

трудового спора в согласительной

комиссии

АРХИВНОЕ ДЕЛО

Г. Мукажанова

Обзор методической обеспеченности

архивных учреждений Республики Казахстан

(1991-2021 гг.)

Г. Бекишева

Обеспечение сохранности

архивных документов

в условиях чрезвычайных ситуаций

Окончание

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

О медиации

Закон Республики Казахстан

(с последними изменениями и дополнениями)

Об утверждении Правил

ведения персонифицированного учета обязательных

пенсионных взносов, обязательных профессиональных

пенсионных взносов и (или) пени

Приказ Заместителя Премьер-Министра –

Министра труда и социальной защиты населения

Республики Казахстан

Қазақша-орысша/орысша-қазақша

терминологиялық сөздік

Казахско-русский/русско-казахский

терминологический словарь

Іс жүргізу және мұрағат ісі

Делопроизводство и архивное дело