Архив рубрики «Новости»

Содержание №8 август 2023 г.

РЕФОРМА

Ж. Елшібеков

Құжат айналымын цифрландырудағы

жасанды интеллект технологияларының

атқаратын рөлі

А. Дүйсебаев

Құжатты интеллектуалды

түрде өңдеудің бүгіні мен

көкжиектері

Архив ісі

Қ. Жақсыбаев

Қазақ халқының XIX-ХХ ғасырлар барысындағы

демографиялық ахуалы.

Жалғасы

НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

Еңбек қызметіне байланысты жазатайым
оқиғаларды тергеп-тексеру материалдарын

ресімдеу бойынша нысандарды бекіту туралы.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және

әлеуметтік даму министрінің бұйрығы

(соңғы енгізілген өзгерістермен және

толықтырулармен)

Архив ісі саласында мемлекеттік қызметтер көрсету

қағидаларын бекіту туралы.

Қазақстан Республикасы

Мәдениет және спорт министрінің бұйрығы

(соңғы енгізілген өзгерістермен және

толықтырулармен)

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

К. Кабдулова

Процедура оформления

трудовых отношений

А. Третьякова

О расследовании несчастного случая

на производстве

Обратная связь

Вы спрашивали – мы отвечаем

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Об утверждении форм по оформлению

материалов расследования несчастных случаев,

связанных с трудовой деятельностью.

Приказ Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

(с последними изменениями и дополнениями)

Об утверждении Правил

оказания государственных услуг

в области архивного дела.

Приказ Министра культуры и спорта

Республики Казахстан

(с последними изменениями и дополнениями)