Содержание №6 июнь 2023 г.

РЕФОРМА

Ж. Мақатова

Мемлекеттік органдардың цифрлық

трансформациясы жағдайында құжаттамалық

қамтамасыз ету және құжаттардың сақталуы

Қазақстан Республикасы

Президенті Әкімшілігі Жалпы бөлімінің

меңгерушісі Н.Т. Төлеевтің «Мемлекеттік органдарды

 цифрлық трансформациялау жағдайында құжаттамалық

қамтамасыз ету және құжаттардың сақталуы»

 семинарының ашылуында сөйлеген құттықтау сөзі

С. Әбділман

Редакциялық сараптама –

құжат сапасын жетілдіретін саты

Архив ісі

Қ. Жақсыбаев

Қазақ халқының XIX-ХХ ғасырлар барысындағы

демографиялық ахуалы.

Жалғасы

НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

Қазақстан Республикасы Президентінің

кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар

енгізу туралы.

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы

Ұлттық архив қоры және архивтер туралы.

Қазақстан Республикасының Заңы

(соңғы енгізілген өзгерістермен және

толықтырулармен)

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына
қатысушы мемлекеттердің Мұрағаттық ақпаратты пайдалану

саласындағы өзара іс-қимыл жасау принциптері мен

нысандары жөніндегі келісімді бекіту туралы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы

РЕФОРМА

Ж. Макатова

Документационное обеспечение и сохранность документов

в условиях цифровой трансформации государственных органов

Приветственное слово заведующего Общим отделом

Администрации Президента РК Н.Т. Толеева

на открытии семинара «Документационное обеспечение

и сохранность документов в условиях цифровой трансформации

государственных органов»

Г. Мукажанова

Современное государственное

регулирование делопроизводства

и архивного хранения документов

К. Кабарова

Внедрение цифровых технологий в систему ведомственных архивов.

Электронный архив

Обратная связь

Вы спрашивали – мы отвечаем

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

О внесении изменений и дополнений
в некоторые указы Президента
Республики Казахстан.

Указ Президента Республики Казахстан

О Национальном
архивном фонде и архивах.

Закон Республики Казахстан

(с последними изменениями и дополнениями)

Об утверждении Соглашения о принципах

и формах взаимодействия государств-участников

Содружества Независимых Государств в области

использования архивной информации.

Постановление Правительства Республики Казахстан