Содержание №3 март 2022 г.

РЕФОРМА

М. Әбсаттаров
Мемлекеттік қызметті жеке мақсатыма
жетудің жолы деп қараған жоқпын

М. Садықов
Дұрыс жазу дәйектілікті қамтамасыз етеді

А. Дүйсебаев
Қазір – нағыз аз сөйлеп,
көп іс тындыратын шақ

Ж. Елшібеков
Реформалар мен модернизация – заман талабы

НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

Қазақстан Республикасының әкімшілік
рәсімдік-процестік Кодексі.
Қазақстан Республикасының Кодексі.
Жалғасы

РЕФОРМА

С. Базарова
Общие положения, задачи и принципы
Административного процедурно-процессуального кодекса
Республики Казахстан

АРХИВНОЕ ДЕЛО

А. Сулейменова
О работе по комплектованию документами
личного происхождения
(Из опыта работы Архива Президента РК)

Ж. Сатаева
День благодарности в Архиве Президента
Республики Казахстан

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Административный
процедурно-процессуальный кодекс
Республики Казахстан.
Кодекс Республики Казахстан.
Продолжение

Комментарии запрещены.